Sportcounseling voor de ambitieuze sporters

TRAC-4 tracht samen met de sporter en zijn omgeving balans te vinden in de lifestyle van de sporter en laat daarin de ambitieuze sporter zich bewust worden van de vaardigheden die nodig zijn tijdens de sportcarrière, maar waarvan ze ook daarbuiten, veel profijt hebben. Deze begeleiding wordt aangeboden in verschillende vormen.

De jonge prof is stoer, kan goed voetballen, heeft tijd over en geld genoeg. Hij wordt aanbeden, terwijl hij het stadium van aanbidden net voorbij is. De jonge prof is ook kwetsbaar en onzeker. Hij is de lerende mens die valt en opstaat. Hij pendelt tussen basis en bank, tussen jeugd en volwassenheid, tussen schijnwerpers en duisternis. Soms verdwaalt hij in het donker.
Wie zoekt hem dan?

Willem Vissers, Volkskrant, 30-01-'10

Doelgroepen

 • Sporters
 • Ouders
 • Trainers
 • Sportorganisaties
 • Sportverenigingen
 • Andere betrokkenen binnen de sport

Vakgebied

 • Gedrag
 • Zelfregulering
 • Mentale weerbaarheid
 • Onderwijs en sport
 • Pedagogiek
 • Belevingswereld
 • Financiële zaken
 • Loopbaan planning

Contact

Telefoon: 06 128 119 85